Operator Hoogbouwmagazijn | Equipment Operator | Utrecht | Wiver (2024)

Vacature in het kort

Would you like to work in Jumbo's largest mechanized distribution center in the heart of the Netherlands? The center is expanding, and there's a role for Equipment Operators. Your job will be to operate machines and logistics systems, correct minor malfunctions, and conduct quality checks. Your impact on the process is significant due to the advanced setup. Safety and punctuality are key, and your ideas for improvements are welcome. Take a closer look at why this opportunity stands out.

Volledige vacaturetekst

Zie jij het wel zitten om in Jumbo’s grootste gemechaniseerde distributiecentrum in het hart van Nederland te werken? Met maar liefst 85.000 m2 aan techniek, logistiek en data is het een unieke werkplek en misschien wel jouw nieuwe werkplek! Het distributiecentrum van Jumbo in Nieuwegein is namelijk bezig met uitbreiding en voor de uitvoerende opdrachtgever Witron zijn we op zoek naar Equipment Operators.

Door alle geavanceerde machines lijkt de klus zo geklaard, maar vergis je niet. Deze machines moeten continu worden aangestuurd door jou en je collega’s. In dit hypermoderne distributiecentrum werken minder mensen dan in een gewoon distributiecentrum. Jouw impact op het proces is dus veel groter. AlsEquipment Operatorbedien je de machines en logistieke systemen. Je corrigeert kleine storingen en voert kwaliteitscontroles uit. Maar je bent vooral bezig met het monitoren van het productieproces en stuurt bij waar nodig. Veiligheid en stiptheid zijn in deze functie erg belangrijk. De opdrachtgever vindt het daarnaast fijn als je actief meedenkt aan de continue verbeterslag.

---

Would you like to work in Jumbo's largest mechanized distribution center in the heart of the Netherlands? With no less than 85,000 m2 of technology, logistics and data, it is a unique workplace and perhaps your new workplace! The Jumbo distribution center in Nieuwegein is expanding and we are looking for Equipment Operators.

All the advanced machines automate the job, but they also make mistakes. That's why machines must be continuously monitored by you and your colleagues. Fewer people work in this ultra-modern distribution center compared to a normal distribution center, which means your impact on the process is much greater. As an Equipment Operator, you operate the machines and logistics systems. You correct minor malfunctions and conduct quality checks, but your main responsibility is monitoring the production process and making adjustments as necessary. Safety and punctuality are paramount in this position. The client also appreciates your active participation in continuous improvement efforts.

Gevraagd

  • Bereidheid om in een 4-ploegensysteem te werken
  • Beheers je de Engelse taal op B1 niveau (communicatie verloopt in het Engels)
  • Je hebt geen hoogtevrees en bent niet kleurenblind
  • Je beschikt over eigen vervoer
  • Je vindt het niet erg om in een gekoelde omgeving te werken (+2 tot +4 graden Celsius)
  • Je bent oplossingsgericht, proactief en hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel

---

•You speak and write English at minimum B1 level

•Willingness to work in a 4-shift system

•You are not afraid of heights and are not color blind

•You have your own transport

•You don't mind working in a cooled environment (+2 to +4 degrees Celsius)

•You are solution-oriented, proactive and have a great sense of responsibility

Aanbod

Je start in DC JUMBO DRY: het reeds opererende distributiecentrum. Voor de 38-urige werkweek ontvang je een mooi salaris € 17,76 – € 18,58 bruto per uur (inclusief 29% ploegentoeslag) afhankelijk van ervaring. Na de inwerkperiode en als je er klaar voor bent, word je overgeplaatst naar het nieuwe DC JUMBO FRESH. Hier hebben ze een werkweek van 35 uur en je salaris bedraagt ​​€ 18,92 per uur (inclusief 24% ploegentoeslag en een koudetoeslag van € 0,29 cent per uur).

Wat deze vacature uniek maakt? Onze opdrachtgever is op zoek naar nieuwe collega’s voor de lange termijn. Daarom hebben ze voor jou, als er een wederzijdse klik is, een vast dienstverband in het vooruitzicht al na 8 maanden!

Wat hebben we je nog meer te bieden?

  • Werken in een dynamische omgeving die nog volop in ontwikkeling is en waar jij een actieve bijdrage aan kunt leveren
  • Voldoende ontwikkelings- en doorgroeimogelijkheden
  • Reiskostenvergoeding
  • Door het bedrijf gesponsord pensioenplan

---

You start in DC JUMBO DRY: the already operating distribution center. For the 38-hour working week you will receive a nice salary €17,76 - € 18,58 brutto per hour (which includes a 29% shift allowance). After the training period and if ready you will be transferred to the new DC JUMBO FRESH. Here they have a working week of 35 hours and your salary is € 18,92 per hour ( included 24% of shift allowance and a cold allowance of €0,29 cents per hour). What makes this vacancy unique? Our client is looking for new colleagues for the long term. Therefore, with successful collaboration, you have the opportunity for permanent employment after 8 months.

Ben jij die sociale verantwoordelijke Equipment Operator? Dan ben jij degene die wij zoeken!

Ben je overtuigd van de eisen en wensen van deze functie en ben je van mening dat deze baan jou op het lijf geschreven is? Reageer dan direct. Solliciteer direct via een van de buttons of bel naar 030-6067079.

Naar aanleiding van jouw sollicitatie ontvang je de mogelijkheid zelf een afspraak in te plannen met ons. Doe je dit liever niet dan nemen wij telefonisch contact met jou op.

Tijdens ons gesprek stellen we een aantal vragen om te beoordelen of de functie waarop je hebt gereageerd aansluit bij je verwachtingen. Indien we voldoende raakvlakken zien, maken we snel een afspraak voor een kennismaking zowel bij ons als bij onze opdrachtgever! Wij zien er naar uit en hopen snel van je te horen!

---

Are you that socially responsible Equipment Operator? Then you are the one we are looking for!

Are you convinced of the requirements and wishes of this position and do you believe that this job is tailor-made for you? Then respond immediately. Apply directly via one of the buttons or call 030-6067079.

Following your application, you will receive the opportunity to schedule an appointment with us. If you prefer not to do this, we will contact you by telephone.

During our interview we will ask a number of questions to assess whether the position you have applied for meets your expectations. If we see sufficient similarities, we will quickly make an appointment for an introduction, both with us and with our client!

We look forward to hearing from you soon!

Bedrijfsomschrijving

Wiver: landelijke werkend uitzendbureau sinds 1986Wiver bestaat al sinds 1986 en is een landelijk werkend uitzendbureau gespecialiseerd in transport en logistiek.
Een goede relatie met onze werknemers en klanten vinden wij van het grootste belang.
Ontzorgen van klanten en medewerkers staat dan ook in het vaandel.
Service en flexibiliteit zit in onze genen en als familiebedrijf gaan we echt voor de lange termijn.
Wij streven naar het best mogelijke werkgeverschap in de vorm van een goed salaris, lange contracten, opleidingsmogelijkheden en de best passende baan met de mogelijkheid van een leaseauto via ons.---Wiver: national employment agency since 1986Wiver has been around since 1986 and is a national employment agency specialized in transport and logistics.
We believe a good relationship with our employees and customers is of the utmost importance.
Relieving the worries of customers and employees is therefore of paramount importance.
Service and flexibility are in our genes and as a family business we really go for the long term.
We strive for the best possible employer in the form of a good salary, long contracts, training opportunities and the most suitable job with the option of a lease car through us.

Operator Hoogbouwmagazijn | Equipment Operator | Utrecht | Wiver (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Madonna Wisozk

Last Updated:

Views: 6194

Rating: 4.8 / 5 (68 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Madonna Wisozk

Birthday: 2001-02-23

Address: 656 Gerhold Summit, Sidneyberg, FL 78179-2512

Phone: +6742282696652

Job: Customer Banking Liaison

Hobby: Flower arranging, Yo-yoing, Tai chi, Rowing, Macrame, Urban exploration, Knife making

Introduction: My name is Madonna Wisozk, I am a attractive, healthy, thoughtful, faithful, open, vivacious, zany person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.